پنجشنبه، 6 اردیبهشت 1397صفحه اول روزنامه های امروز

حلول ماه پر خیر وبرکت شعبان بر هموطنان مبارک باد

زندگینامه احد اسماعیلی

بسمه تعالی
اینجانب احداسماعیلی دارای مدرک تحصیلی لیسانس رشته حسابداری ، سوابق خویش را بطورخلاصه بحضورتان عرض مینمایم.
درسال1343درتبریزخیابان مفتح(شاه آبادسابق)محله انبارسردارمتولدشده ام.ازسال 1359فعالیت خود را از مساجد محل وواحدهای احتیاط وابسته به کمیته های انقلاب اسلامی وپایگاه های مقاومت آغازودرسال 1362وارد کمیته انقلاب اسلامی شده وتاپایان تیرماه سال 1365 انجام وظیفه وخدمت نموده ام. وجمعا" حدود11ماه نیزتوفیق حضوردرجبهه های حق علیه باطل راداشته ام. ازمرداد ماه آن سال بمدت یکسال درپشتیبانی جنگ جهاد استان باحق مسئولیت مشغول بودم. درشهریورسال 1366به استخدام شرکت مخابرات درآمدم وازسال 1370بااخذ مرخصی بدون حقوق به کشورانگلستان رفته و بعنوان کارمند محلی به مدت حدود هفت سال مشغول کار وزندگی بودم ودرپایان شهریور1377 به کشوربازگشته ومجددا" از همان سال دربخش های مختلف مالی،اداری،تدارکاتی ونظارتی شرکت مخابرات مشغول بکاربوده وهستم.
خلاصه ای ازسوابق کاریم بشرح ذیل میباشد:
- اشتغال درپشتیبانی جنگ جهاد سازندگی استان بمدت یکسال
- اشتغال درسفارت جمهوری اسلامی ایران درکشورانگلستان به مدت 7 سال
- اشتغال دربخش های مختلف مخابرات بعنوان کارشناس ومسئول ازجمله تدارکات، واحدخسارات، امورمالی اداره مشترکین سیار،ممیزکنترل اسنادهزینه
- نماینده تام الاختیارسابق مخابرات درکمیسیون حفاری شهرداری تبریز
- رئیس اداره نظارت بردفاترخدمات ارتباطی وامورمشترکین ناحیه 2 مخابرات تبریز
- رئیس اداره بررسی ، تدوین وپیگیری شرکت مخابرات
- مسئول انجمن اسلامی شرکت مخابرات استان آذربایجانشرقی
-عضوشورای مرکزی اتحادیه انجمن های اسلامی وزارت ارتباطات وشرکتهای تابعه
-رییس اداره هماهنگی و پیگیری مخابرات منطقه آذربایجان شرقی
لازم به یادآوریست که دربخشهای مذکور ازمسئولین محترم مخابرات وسفارت ایران درانگلستان بخاطرموفقیت درانجام امورمحوله وتلاش دلسوزانه تقدیرنامه های متعددی دریافت نموده ام.

احداسماعیلی

Copyright © 2013-16 ahad-esmaeili.ir all rights reserved.
Designed by: EasySoft.ir