پنجشنبه، 6 اردیبهشت 1397صفحه اول روزنامه های امروز

حلول ماه پر خیر وبرکت شعبان بر هموطنان مبارک باد

سوابق احد اسماعیلی

بسمه تعالی

اینجانب احد اسماعیلی درسال 1343 درتبریزمتولدشده ام وپدرم درروستای شهرک ومادرم نیز درروستای اویلق به دنیا آمده اند.
سوابق کاریم نیزبطورخلاصه بشرح ذیل می باشد.
1- اشتغال در پشتیبانی جنگ جهاد سازندگی استان
2- اشتغال در سفارت جمهوری اسلامی ایران در کشورانگلستان شهرلندن به مدت 7 سال
3- کارمند رسمی شرکت مخابرات استان و اشتغال در بخشهای مختلف مالی، اداری، کنترلی و نظارتی
4- کارشناس مسول واحدخسارات وغرامات
5_کارشناس مسول واحدمالی امورمشترکین همراه اول دراستان
6_نماینده تام الاختیار سابق مخابرات تبریز در کمیسیون حفاری شهرداری تبریز
7_کارشناس ممیزی اسنادهزینه شرکت مخابرات استان
8- رئیس اداره نظارت بر دفاتر خدمات ارتباطی و امور مشترکین ناحیه 2 مخابرات تبریز
9_مسئول انجمن اسلامی شرکت مخابرات استان آذربایجان شرقی
10-عضوشورای مرکزی اتحادیه انجمن های اسلامی وزارت ارتباطات وشرکتهای تابعه
11- رئیس اداره بررسی،تدوین وپیگیری شرکت مخابرات
12- رییس اداره هماهنگی وپیگیری مخابرات منطقه آذربایجان شرقیCopyright © 2013-16 ahad-esmaeili.ir all rights reserved.
Designed by: EasySoft.ir