باسلام وتشکرازدوستانی که درایام انتخابات اینجانب رایاری فرمودندوآرزوی موفقیت به کسانیکه رای مردم شریف تبریزراکسب نمودند

صفحه اول روزنامه‌ های سیاسی جمعه 02 تیر 1396


Copyright © 2013-16 ahad-esmaeili.ir all rights reserved.
Designed by: EasySoft.ir