باسلام وتشکرازدوستانی که درایام انتخابات اینجانب رایاری فرمودندوآرزوی موفقیت به کسانیکه رای مردم شریف تبریزراکسب نمودند


خداحافظ یاردیرین امام .انقلاب .رهبری

تاریخ مطلب: 21 دی 1395Copyright © 2013-16 ahad-esmaeili.ir all rights reserved.
Designed by: EasySoft.ir