سه شنبه، 10 اسفند 1395صفحه اول روزنامه های امروز

ریشه سالم ماندن ازلغزشها، اندیشیدن بیش ازعمل کردن است وسنجیدن پیش ازسخن گفتن .امام علی (ع)


خداحافظ یاردیرین امام .انقلاب .رهبری

تاریخ مطلب: 21 دی 1395Copyright © 2013-16 ahad-esmaeili.ir all rights reserved.
Designed by: EasySoft.ir